Een rijke geschiedenis in visOver Visveiling Urk

Visveiling Urk is een coƶperatie met twee vestigingen en heeft als doel het realiseren van zo hoog mogelijke opbrengsten voor de vermarktte vis tegen zo laag mogelijke kosten, en het verlenen van optimale service aan de eigen vissers/leden, gericht op verbetering van hun bedrijfsvoering.
Visveiling Urk organiseert diverse aan de visserij gerelateerde facilitaire diensten en wil daarmee haar klantgerichtheid en slagvaardigheid behouden en versterken.

Bedrijfsfilm Visveiling Urk

Download hier een PDF van onze algemene voorwaarden