Ons veilproces

In de moderne mijnzaal van visveiling Urk wordt de veiling op 2 beamers geprojecteerd. Op de ene beamer draait de klok, op de andere  het weeginformatie systeem. Hierdoor kan er veel meer informatie worden laten gezien dan bij een traditionele klok. Het voordeel is dat de posities van klok en weeginformatie systeem omgedraaid kunnen worden en het geheel daardoor minder storingsgevoelig is.

Op de veilingklok worden naast de actuele partij, de zes komende partijen vis getoond, en de vijf reeds verhandelde partijen. Op die manier kan een handelaar gemakkelijk het (prijs) overzicht houden. Het computer gestuurde veilnetwerk is gekoppeld aan het administratieve netwerk, zodat transacties van de handelaren vrijwel direct administratief verwerkt worden en via het internet zijn op te vragen.

De koper heeft de beschikking over een modern toetsenbord met display. Daarop kan hij zonder tussenkomst van de afslager het aantal gewenste kilo’s per steek of kist selecteren. Op de display kan hij zijn eigen transacties zichtbaar maken, afdrukken of informatie over zijn krediet opvragen.

Daarnaast kan hij een laadlijst opvragen met daarop relevante informatie over de aankoopgegevens. Elke plek beschikt bovendien over twee data-aansluitingen, waarop bijvoorbeeld een laptop kan worden aangesloten.
Iedere koper in de mijnzaal van de Visafslag Urk bv heeft zijn eigen plaats. In de praktijk betekent het dat 50 tot 60 kopers in de bankjes plaatsnemen.

Bij een stroomstoring zorgt een aggregaat achter in het veilingcomplex voor noodstroom. Zo kan elke veiling ongehinderd doorgaan.

Download hier een PDF voor een veilingvolmacht
Download